اسفند ۱۳۹۶

Template Tag چیست؟ Template Tag چگونه استفاده می شود؟ آشنایی با تگ های قالب وردپرس

توسط |۱۳۹۹/۱/۱۵ ۱۱:۲۵:۱۷۲۰ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

تعریف Custom Taxonomy – آشنایی با نحوه استفاده تابع register_taxonomy – بخش ۱۰

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۲:۰۸۱۷ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

Filter Hierarchy چگونه انجام می شود؟ نحوه تغییر ترتیب اجرای فایل های ساختار قالب وردپرس

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۲:۵۶۱۶ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

Template Hierarchy در وردپرس چگونه کار می کند؟ شرح کامل جزئیات نحوه کار Template Hierarchy

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۴:۲۴۱۵ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

تعریف Custom Post Type – آشنایی با نحوه کار تابع register_post_type – بخش ۹

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۴:۴۵۱۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

کلاس Initializer برای وردپرس – اضافه کردن استایل و اسکریپت به صورت شی گرا به وردپرس – بخش ۸

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۵:۲۶۱۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

ساختار سلسله مراتبی قالب وردپرس – آشنایی با روش ساخت صفحات قالب وردپرس

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۶:۱۹۱۰ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

اسفند ۱۳۹۶

تصاویر در قالب وردپرس – اضافه کردن featured image و تعریف سایز تصویر در وردپرس – بخش ۷

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۸:۳۱۶ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

انواع پست ها در وردپرس – آشنایی با انواع Post Type ها در وردپرس

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۸:۵۴۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

برگشت به بالا