آموزش های طراحی قالب وردپرس

/آموزش های طراحی قالب وردپرس

اسفند ۱۳۹۶

Template Tag چیست؟ Template Tag چگونه استفاده می شود؟ آشنایی با تگ های قالب وردپرس

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۰:۱۲:۱۹ +۰۰:۰۰۲۰ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

تعریف Custom Taxonomy – آشنایی با نحوه استفاده تابع register_taxonomy – بخش ۱۰

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۱ ۰۱:۵۱:۰۸ +۰۰:۰۰۱۷ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

Filter Hierarchy چگونه انجام می شود؟ نحوه تغییر ترتیب اجرای فایل های ساختار قالب وردپرس

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۲۰ ۱۰:۴۸:۳۲ +۰۰:۰۰۱۶ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

Template Hierarchy در وردپرس چگونه کار می کند؟ شرح کامل جزئیات نحوه کار Template Hierarchy

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۲۰:۴۶:۱۸ +۰۰:۰۰۱۵ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

تعریف Custom Post Type – آشنایی با نحوه کار تابع register_post_type – بخش ۹

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۱ ۰۱:۵۰:۴۴ +۰۰:۰۰۱۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

کلاس Initializer برای وردپرس – اضافه کردن استایل و اسکریپت به صورت شی گرا به وردپرس – بخش ۸

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۱ ۰۱:۵۰:۰۰ +۰۰:۰۰۱۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

ساختار سلسله مراتبی قالب وردپرس – آشنایی با روش ساخت صفحات قالب وردپرس

توسط |۱۳۹۷-۴-۲۰ ۱۰:۰۱:۲۶ +۰۰:۰۰۱۰ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

اسفند ۱۳۹۶

تصاویر در قالب وردپرس – اضافه کردن featured image و تعریف سایز تصویر در وردپرس – بخش ۷

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۱ ۰۱:۴۹:۳۵ +۰۰:۰۰۶ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

انواع پست ها در وردپرس – آشنایی با انواع Post Type ها در وردپرس

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۷ ۱۰:۰۰:۱۶ +۰۰:۰۰۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|