آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۷

فروردین ۱۳۹۷

اسفند ۱۳۹۶

فایل functions.php در وردپرس چیست؟ آشنایی با کلیه کاربرد های فایل functions.php در وردپرس

توسط |۱۳۹۹/۱/۱۵ ۱۱:۲۳:۴۸۲۶ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

حلقه چندگانه در وردپرس چیست؟ نحوه استفاده از Multiple Loops در ورپرس – بخش سوم

توسط |۱۳۹۹/۱/۱۵ ۱۱:۲۴:۱۵۲۳ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

حلقه در وردپرس چگونه کار می کند؟ حلقه ها چه چیزی را می توانند نمایش دهند؟ – بخش دوم

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۱:۱۷۲۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

The Loop در وردپرس چیست؟ آشنایی با ساختار The Loop و نحوه کار آن – بخش اول

توسط |۱۳۹۹/۱/۱۵ ۱۱:۲۴:۳۸۲۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

Template Tag چیست؟ Template Tag چگونه استفاده می شود؟ آشنایی با تگ های قالب وردپرس

توسط |۱۳۹۹/۱/۱۵ ۱۱:۲۵:۱۷۲۰ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

تعریف Custom Taxonomy – آشنایی با نحوه استفاده تابع register_taxonomy – بخش ۱۰

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۲:۰۸۱۷ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

Filter Hierarchy چگونه انجام می شود؟ نحوه تغییر ترتیب اجرای فایل های ساختار قالب وردپرس

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۲:۵۶۱۶ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|