آموزش های طراحی قالب وردپرس

خرداد ۱۳۹۷

فروردین ۱۳۹۷

فروردین ۱۳۹۷

اسفند ۱۳۹۶

فایل functions.php در وردپرس چیست؟ آشنایی با کلیه کاربرد های فایل functions.php در وردپرس

توسط |۱۳۹۹/۱/۱۵ ۱۱:۲۳:۴۸۲۶ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

حلقه چندگانه در وردپرس چیست؟ نحوه استفاده از Multiple Loops در ورپرس – بخش سوم

توسط |۱۳۹۹/۱/۱۵ ۱۱:۲۴:۱۵۲۳ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

حلقه در وردپرس چگونه کار می کند؟ حلقه ها چه چیزی را می توانند نمایش دهند؟ – بخش دوم

توسط |۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷:۰۱:۱۷۲۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

The Loop در وردپرس چیست؟ آشنایی با ساختار The Loop و نحوه کار آن – بخش اول

توسط |۱۳۹۹/۱/۱۵ ۱۱:۲۴:۳۸۲۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|