انواع عملگر ها در PHP – مقدمه

در این بخش از آموزش پی اچ پی، می خواهیم با انواع عملگرها در PHP آشنا شویم. در ابتدا با تعریف عملگرها در پی اچ پی آشنا خواهیم شد.

در ادامه ابتدا با عملگرهای ریاضی و محاسباتی در PHP آشنا خواهیم شد. سپس عملگرهای رشته ای و همین طور عملگرهای مقایسه ای در پی اچ پی را بررسی خواهیم کرد.

بعد از آن به سراغ عملگرهای منطقی و سپس به سراغ عملگرهای بیتی در PHP می رویم.  در بخش بعدی با عملگر های انتساب و همین طور عملگرهای خاص مثل ++ و همین طور — آشنا خواهیم شد.

انواع عملگرها در PHP

همین طور در ادامه آموزش operator ها در زبان پی اچ پی، به بررسی عملگرهای آرایه ای و همین طور عملگرهای سه گانه خواهیم پرداخت.

در انتهای این آموزش به بررسی تقدم عملگرها در PHP خواهیم پرداخت. در این بخش با اولویت اعمال عملگرهای مختلف در زبان پی اچ پی، آشنا خواهیم شد. در هر بخش سعی می کنیم بررسی عملگرها در PHP با مثال های مربوط به آن نمایش دهیم.

این آموزش دارای سرفصل زیر هست که می توانید با زدن روی هر لینک، به بخش مورد نظر خود منتقل شوید:

این آموزش، یکی از بخش های آموزش های رایگان PHP در سایت وبمستر وردپرس  می باشد. در صورتی که می خواهید به کلیه بخش های این سری آموزشی رایگان دسترسی داشته باشید، می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

چند نکته قبل از شروع آموزش انواع عملگر در PHP

شما برای آشنایی با انواع عملگر ها و همین طور نحوه کار با آن ها درPHP، می توانید از مقاله این صفحه استفاده کنید.

این مقاله یکی از جامع ترین مقالات و کاربردی ترین آن ها در سطح وب فارسی می باشد. با خواندن این مقاله به راحتی به همه مفاهیم عملگر  و انواع آن در PHP آشنا می شوید و عملا نیازی به سورس های اضافه تر نخواهید داشت.

فیلم ابتدایی قرار داده شده در این مقاله، بخش هایی از دوره آموزش PHP است که بخشی از دوره وبمستران وردپرس (دوره حضوری) می باشد.

برای تهیه کامل این فیلم، می توانید به سایت کلوپ وبمستران وردپرس (که مرجع آموزش های حرفه ای وبمستری برای وردپرس) می باشد، مراجعه کنید.

فیلم آموزش عملگر در PHP

عملگرهای محاسباتی و ریاضی در PHP

اولین نوع از انواع عملگرها که در PHP با آن سر و کار داریم، عملگرهای محاسباتی یا همان عملگرهای ریاضی می باشند. اصلی ترین عملگرهای ریاضی برای انجام اعمال محاسباتی بر روی متغییرهای عددی، عبارتند از:

 • عملگر جمع: 

  برای عملیات جمع در زبان PHP از علامت + استفاده می شود.

 • عملگر تفریق: 

  برای عملیات تفریق در زبان PHP از علامت استفاده می شود.

 • عملگر محاسبه باقیمانده: 

  برای محاسبه باقیمانده در زبان PHP از علامت % استفاده می شود.

 • عملگر ضرب: 

  برای عملیات ضرب متغیر ها در زبان پی اچ پی از علامت * استفاده می کنیم.

 • عملگر تقسیم: 

  برای انجام عملیات تقسیم در پی اچ پی، از علامت / استفاده می شود.

در زیر یک مثال بسیار ساده برای درک بهتر عملگرهای محاسباتی یا همان عملگرهای ریاضی در PHP زده شده است. در انتها از var_dump برای نمایش خروجی استفاده شده است تا نوع برگشتی آن نیز نمایش داده شود.

در انتهای کدها، می توانید نتیجه خروجی آن را نیز مشاهده فرمایید:

//Arithmetic Operation
$var1 = 30;
$var2 = 6;
$var3 = 8;

$a = $var1 + $var2;
$b = $var1 - $var2;
$c = $var1 * $var2;
$d = $var1 / $var3;
$e = $var1 % $var3;
$f = $var1 + $var2 + $var3;
var_dump( $a, $b, $c, $d, $e, $f );

/*
The result is something like this:
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:34:int 36
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:34:int 24
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:34:int 180
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:34:float 3.75
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:34:int 6
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:34:int 44
*/

عملگرهای افزایشی ++ یا کاهشی – –  در PHP

نوع دیگری از عملگرها که با آن در زبان پی اچ پی سرکار داریم، عملگر افزایشی ++ و همین طور عملگر کاهشی – – می باشد. برخلاف بسیاری از عملگرها که باید دارای دو عملوند یا همان operand باشند، عملگر افزایشی یا کاهشی، بر روی یک عملوند، عمل خواهد کرد.

 • عملگر افزایشی یا ++ در زبان PHP: 

  برای اینکه یک واحد به مقدار یک متغیر اضافه شود، از این عملگر در قبل یا بعد از یک عملوند استفاده می شود.

 • عملگر کاهشی یا – – در زبان PHP: 

  برای اینکه یک واحد از مقدار یک متغیر کم شود، از این عملگر در قبل یا بعد از یک عملوند استفاده می گردد.

در زیر یک مثال بسیار ساده برای درک بهتر عملگرهای ++ و — (که با نام های عملگرهای افزایشی و عملگرهای کاهشی در PHP شناخته می شوند)، زده شده است. در انتهای کدها هم، می توانید نتیجه خروجی آن را نیز مشاهده فرمایید:

//Incremental and Decremental Operators

$a = 20;
$b = 30;
$c = $a ++ + 10;
echo "a = $a and c = $c 
";
$c = ++ $a + 10;
echo "a = $a and c = $c 
";
$c = $b -- + 10;
echo "b = $b and c = $c 
";
$c = -- $b + 10;
echo "b = $b and c = $c 
";

/*
The result is something like this:
a = 21 and c = 30 
a = 22 and c = 32 
b = 22 and c = 40 
b = 22 and c = 38 
*/

عملگرهای انتساب  در PHP

یکی دیگر از انواع عملگرها در PHP ، عملگرهای انتساب یا همان Assignment Operators می باشند. ابتدایی ترین حالت عملگر انتساب، استفاده از علامت مساوی ” =  ” می باشد، که در مثال های قبلی نیز از آن استفاده کردیم.

در واقع زمانی که ما از علامت مساوی استفاده می کنیم، در واقع در حال نسبت دادن یک مقدار به یک متغیر هستیم. به وسیله عملگر انتساب مساوی، مقدار عملوند سمت راست، در داخل عملوند سمت چپ قرار می گیرد.

نوع بعدی عملگرهای انتساب، زمانی است که عملگرهای محاسباتی در کنار علمگر انتساب مساوی استفاده می شود. به این عملگر ها عملگرهای جایگزین نیز گفته می شود. لیست این عملگرهای انتساب در PHP عبارتند از:

 • عملگر انتساب =+ در زبان PHP: 

  این عملگر در بین دو عملوند یا Operand مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که از این عملگر استفاده می شود، دو متغیر راست و چپ عملگر انتساب باهم جمع می شوند و نتیجه آن در متغیر سمت چپ ریخته می شود.

 • عملگر انتساب =- در زبان PHP: 

  عملگر =- در بین دو عملوند یا Operand مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که از این عملگر استفاده می شود، متغیر سمت چپ از سمت راست کم شده و نتیجه آن در متغیر سمت چپ ریخته می شود.

 • عملگر انتساب =* در زبان PHP: 

  این عملگر در بین دو عملوند یا Operand مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که از این عملگر استفاده می شود، دو متغیر راست و چپ عملگر انتساب در هم ضرب می شوند و نتیجه آن در متغیر سمت چپ ریخته می شود.

 • عملگر انتساب =/ در زبان PHP: 

  این عملگر در بین دو عملوند یا Operand مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که از این عملگر استفاده می شود، متغیر سمت چپ بر متغیر سمت راست تقسیم می گردد و نتیجه آن در متغیر سمت چپ قرار می گیرد.

 • عملگر انتساب =% در زبان PHP: 

  این عملگر در بین دو عملوند یا Operand مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که از این عملگر استفاده می شود، متغیر سمت چپ بر متغیر سمت راست تقسیم می گردد و باقیمانده این عملیات، در متغیر سمت چپ قرار می گیرد.

در زیر یک مثال بسیار ساده برای درک بهتر عملگرهای انتساب (که با نام Assignment Operators شناخته می شوند)، زده شده است. در انتهای کدها هم، می توانید نتیجه خروجی آن را نیز مشاهده فرمایید:

//Assignment Operators

$var1 = 30;
$var2 = 6;
$var3 = 8;

$a = $var1 * $var3;
var_dump( $a );

$a += 11;
var_dump( $a );
$a -= 23;
var_dump( $a );
$a *= 6;
var_dump( $a );
$a /= 7;
var_dump( $a );
$a %= 10;
var_dump( $a );

/*
The result is something like this:
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:49:int 240
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:52:int 251
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:54:int 228
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:56:int 1368
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:58:float 195.42857142857
C:\xampp\htdocs\php\basics\msn04_Operators.php:60:int 5
*/
آشنایی با انواع عملگرها در پی اچ پی

عملگرهای مقایسه ای  در PHP

نوع دیگری از عملگرها که بسیار کاربرد دارد و خیلی زیاد از آن استفاده می شود، عملگرهای مقایسه ای می باشند. در واقع برای مقایسه بین متغیرها از عملگرهای مقایسه ای استفاده می گردد.

نتیجه خروجی این عملگرهای مقایسه ای، همواره یا برابر true و یا برابر false می باشد. لیست عملگرهای مقایسه ای در پی اچ پی به شرح زیر می باشد:

 • عملگر مقایسه ای تساوی یا == در زبان PHP: 

  زمانی که بخواهیم تساوی از لحاظ مقداری بین دو متغیر یا دو بخش را باهم چک کنیم، از عملگر مقایسه ای تساوی یا equality استفاده می کنیم. علامت عملگر مقایسه ای برای بررسی مساوی بودن دو متغیر از لحاظ مقدار، علامت == (دو علامت مساوی پشت سرهم) می باشد.

 • عملگر مقایسه ای کوچکتر یا > در زبان PHP: 

  زمانی که بخواهیم کوچکتر بودن را توسط عملگر مقایسه ای در پی اچ پی بررسی کنیم، از عملگر مقایسه ای > استفاده می کنیم.

 • عملگر مقایسه ای بزرگتر یا < در زبان PHP: 

  زمانی که بخواهیم بزرگتر بودن را توسط عملگر مقایسه ای در پی اچ پی بررسی کنیم، از عملگر مقایسه ای < استفاده می کنیم.

 • عملگر مقایسه ای کوچکتر مساوی یا => در زبان PHP: 

  زمانی که بخواهیم کوچکتر و یا مساوی بودن را توسط عملگرهای مقایسه ای در پی اچ پی بررسی کنیم، از عملگر مقایسه ای => استفاده می کنیم.

 • عملگر مقایسه ای بزرگتر مساوی یا =< در زبان PHP: 

  زمانی که بخواهیم بزرگتر یا مساوی بودن را توسط عملگرهای مقایسه ای در پی اچ پی بررسی کنیم، از عملگر مقایسه ای =< استفاده می کنیم.

 • عملگر مقایسه ای نامساوی یا =! در زبان PHP: 

  زمانی که بخواهیم نامساوی یا نابرابر بودن از لحاظ مقداری بین دو متغیر یا دو بخش را باهم چک کنیم، از عملگر مقایسه ای نا مساوی یا =! استفاده می کنیم. همچنین به جای این علامت می توانیم از علامت  <> هم برای این کار استفاده نماییم.

 • عملگر مقایسه ای تساوی Identical یا === در زبان PHP: 

  زمانی که بخواهیم تساوی بین دو چیز را هم از لحاظ مقداری  و هم از لحاظ نوع آن ها، بررسی نماییم، از عملگر مقایسه ای تساوی Identical استفاده می کنیم. علامت عملگر مقایسه ای برای بررسی مساوی بودن دو متغیر از لحاظ مقدار، علامت === (سه علامت مساوی پشت سرهم) می باشد.

 • عملگر مقایسه ای نامساوی بودن در نوع  Not Identical یا ==! در زبان PHP: 

  زمانی که بخواهیم نامساوی یا نابرابر بودن دو مقدار را هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ نوع یا Type آن ها بررسی کنیم، از عملگر مقایسه ای نا مساوی یا ==! استفاده می کنیم.

 • عملگر مقایسه ای Spaceship  یا <=> در زبان PHP: 

  عملگر مقایسه ای spaceship که با علامت <=> در PHP شناخته می شود، در بین دو عملوند یا Operand قرار می گیرد. در صورتی که مقدار عملوند سمت چپ بزرگتر از مقدار عملوند سمت راست باشد، مقدار ۱، در صورتی که برعکس شرط قبلی باشد، مقدار -۱ و در صورتی که مساوی باشد، مقدار ۰ را باز می گرداند.

در زیر یک مثال بسیار ساده برای درک بهتر عملگرهای مقایسه ای در پی اچ پی، زده شده است. در انتهای کدها هم، می توانید نتیجه خروجی آن را نیز مشاهده فرمایید:

//Comparison Operators
$a = 18;
$b = 27;
$s = '18';

echo "In this sample: <b>a=$a, b=$b and s='$s'</b><br><br>";
echo "<b>Is a equal to b?</b>";
var_export( $a == $b );
echo '<br>';
echo "<b>Is a equal to s?</b>";
var_export( $a == $s );
echo '<br>';
echo "<b>Is a identical to b?</b>";
var_export( $a === $b );
echo '<br>';
echo "<b>Is a identical to s?</b>";
var_export( $a === $s );
echo '<br>';
echo "<b>Is a not equal to b?</b>";
var_export( $a != $b );
echo "<b>Is a not equal to s?</b>";
var_export( $a <> $s );
echo '<br>';
echo "<b>Is a not identical to s?</b>";
var_export( $a !== $s );
echo '<br>';
echo "<b>Is a greater than 7?</b>";
var_export( $a > 7 );
echo '<br>';
echo "<b>Is a greater than b?</b>";
var_export( $a < $b );
echo '<br>';
echo "<b>Is a greater than or equal to 7?</b>";
var_export( $a >= 7 );
echo '<br>';
echo "<b>Is a less than or equal to 7?</b>";
var_export( $a <= 7 );
echo '<br>';

/*
The result is something like this:
In this sample: a=18, b=27 and s='18'

Is a equal to b?false
Is a equal to s?true
Is a identical to b?false
Is a identical to s?false
Is a not equal to b?trueIs a not equal to s?false
Is a not identical to s?true
Is a greater than 7?true
Is a greater than b?true
Is a greater than or equal to 7?true
Is a less than or equal to 7?false

*/

عملگرهای منطقی  در PHP

عملگرهای منطقی برای انجام کارهای منطقی یا همان logical بر روی یک یا چند عبارت، استفاده می شود. عملگرهای منطقی شامل AND و OR و XOR و NOT می باشند.

لیست عملگرهای منطقی و نحوه کار آن ها به شرح زیر است:

 • عملگر منطقی and یا && در زبان PHP: 

  عملگر and منطقی زمانی استفاده می شود که بخواهیم درست بودن یک عبارت که از چندین جز تشکیل شده است، بررسی نماییم. طبق تعریف عملگرهای منطقی، شرط زمانی درست خواهد بود، که همه عبارات برابر true باشند.

  در این صورت نتیجه تجمیع عبارت های استفاده شده با and  منطقی نیز، برابر true خواهد بود. علامت عملگر منطقی and ، علامت && (دو علامت & پشت سرهم) می باشد.

 • عملگر منطقی or یا || در زبان PHP: 

  عملگر or منطقی زمانی استفاده می شود که بخواهیم درست بودن یک عبارت که از چندین جز تشکیل شده است، بررسی نماییم. طبق تعریف عملگرهای منطقی، شرط زمانی درست خواهد بود، که یکی عبارات برابر true باشند.

  در این صورت نتیجه تجمیع عبارت های استفاده شده با or  منطقی نیز، برابر true خواهد بود. علامت عملگر منطقی and ، علامت || (دو علامت | پشت سرهم) می باشد.

 • عملگر منطقی xor  در زبان PHP: 

  عملگر xor منطقی زمانی استفاده می شود که بخواهیم درست بودن یک عبارت که از چندین جز تشکیل شده است، بررسی نماییم. طبق تعریف عملگرهای منطقی، شرط زمانی درست خواهد بود، که تعداد عبارت های true فرد باشد.

  در این صورت نتیجه تجمیع عبارت های استفاده شده با xor  منطقی نیز، برابر true خواهد بود. علامت عملگر منطقی xor ، علامت xor  می باشد.

 • عملگر منطقی not یا ! در زبان PHP: 

  عملگر not منطقی زمانی استفاده می شود که بخواهیم ارزش یک عبارت منطقی را به عکس آن تغییر دهیم. این عملگر یک عبارت true را تبدیل به false (و برعکس) می نماید. علامت عملگر منطقی not ، علامت می باشد.

در زیر یک مثال بسیار ساده برای درک بهتر عملگرهای منطقی در پی اچ پی، زده شده است. در انتهای کدها هم، می توانید نتیجه خروجی آن را نیز مشاهده فرمایید:

//Logical Operators

$var4 = true;
$var5 = false;
$var6 = true;

$result = var_export( $var4 && $var5, true );
echo "The result of \$var4 && \$var5 is: $result <br>";
$result = var_export( $var4 && $var6, true );
echo "The result of \$var4 && \$var6 is: $result <br>";
$result = var_export( $var4 || $var5, true );
echo "The result of \$var4 || \$var5 is: $result <br>";
$result = var_export( $var4 || $var6, true );
echo "The result of \$var4 || \$var6 is: $result <br>";


$result = var_export( 1 xor 1, true );
echo "The result of 1 <b>xor</b> 1 is: $result";
echo '<br>';

$result = var_export( 1 xor 0, true );
echo "The result of 1 <b>xor</b> 0 is: $result";
echo '<br>';


$result = var_export( 0 xor 1, true );
echo "The result of 0 <b>xor</b> 1 is: $result";
echo '<br>';

$result = var_export( 0 xor 0, true );
echo "The result of 0 <b>xor</b> 0 is: $result";
echo '<br>';

$result = var_export( ! 0, true );
echo "The result of <b>not</b> 0 is: $result";
echo '<br>';

$result = var_export( ! 1, true );
echo "The result of <b>not</b> 1 is: $result";
echo '<br>';

/*
The result is something like this:
The result of $var4 && $var5 is: false 
The result of $var4 && $var6 is: true 
The result of $var4 || $var5 is: true 
The result of $var4 || $var6 is: true 
The result of 1 xor 1 is: false
The result of 1 xor 0 is: true
The result of 0 xor 1 is: true
The result of 0 xor 0 is: false
The result of not 0 is: true
The result of not 1 is: false
*/

عملگرهای رشته ای در PHP

عملگر رشته ای در پی اچ پی، برای اتصال رشته ها به همدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. عملگر رشته ای و نحوه کار آن به شرح زیر است:

 • عملگر رشته ای . برای متصل کردن رشته ها زبان PHP: 

  برای اینکه بتوانیم یک یا چند رشته مختلف را در زبان پی اچ پی به همدیگر متصل نماییم، از علامت ” . ” (نقطه) برای این کار استفاده می نماییم.

 • عملگر انتساب رشته ای یا =. در زبان PHP: 

  همانند عملگرهای انتساب یا همان جایگزین که در قسمت های قبل بیان شد، عملگر انتساب رشته ای با علامت =. نیز در زبان پی اچ پی موجود می باشد. همانند سایر عملگرهای انتساب، این عملگر انتساب رشته ای، رشته سمت راست را با رشته سمت چپ concat می نماید و نتیجه را در متغیر چپ قرار می دهد.

در زیر یک مثال بسیار ساده برای درک بهتر عملگرهای رشته ای در پی اچ پی، زده شده است. در انتهای کدها هم، می توانید نتیجه خروجی آن را نیز مشاهده فرمایید:

//String Operator

$string1 = "website url: ";
$string2 = "https://wpwebmaster.ir";
$string3 = $string1 . $string2;

//To concat strings, you can use from (.)
$string4 = 'My ';
$string4 .= $string3;

var_dump( $string1, $string2, $string3, $string4 );

/*
The result is something like this:
 'website url: ' (length=13)
 'https://wpwebmaster.ir' (length=22)
 'website url: https://wpwebmaster.ir' (length=35)
 'My website url: https://wpwebmaster.ir' (length=38)
*/

عملگرهای بیتی در PHP

عملگرهای بیتی در پی اچ پی، برای انجام اعمال بیتی مورد استفاده قرار می گیرد. عملگرهای بیتی در PHP و نحوه کار آن به شرح زیر است:

 • عملگر and بیتی یا & در زبان PHP: 

  برای اینکه بتوانیم دو عبارت بیتی را باهم and کنیم، از عملگر and بیتی با علامت & استفاده می کنیم.

 • عملگر or بیتی یا | در زبان PHP: 

  برای اینکه بتوانیم دو عبارت بیتی را باهم or کنیم، از عملگر or بیتی با علامت | استفاده می کنیم.

 • عملگر xor بیتی یا ^ در زبان PHP: 

  برای اینکه بتوانیم دو عبارت بیتی را باهم xor کنیم، از عملگر xor بیتی با علامت ^ استفاده می کنیم.

 • عملگر not  بیتی یا ~  در زبان PHP: 

  برای اینکه بتوانیم یک عبارت بیتی را not کنیم، از عملگر not بیتی با علامت ~ استفاده می کنیم.

 • عملگر shift بیتی به سمت راست یا << در زبان PHP: 

  برای اینکه بتوانیم یک عبارت بیتی را به اندازه چندین بیت به سمت راست شیفت دهیم، از عملگر shift بیتی به سمت راست با علامت << استفاده می کنیم. در عملگر شیفت به راست بیت های سمت چپ عملگر بیتی، به اندازه تعداد داده شده در سمت راست عملگر به سمت راست شیفت داده می شوند.

 • عملگر shift بیتی به سمت چب یا >> در زبان PHP: 

  برای اینکه بتوانیم یک عبارت بیتی را به اندازه چندین بیت به سمت چپ شیفت دهیم، از عملگر shift بیتی به سمت چپ با علامت >> استفاده می کنیم.  در عملگر شیفت به چپ بیت های سمت چپ عملگر بیتی، به اندازه تعداد داده شده در سمت راست عملگر به سمت چپ شیفت داده می شوند.

در زیر یک مثال بسیار ساده برای درک بهتر عملگرهای بیتی در پی اچ پی، زده شده است. در انتهای کدها هم، می توانید نتیجه خروجی آن را نیز مشاهده فرمایید:

//Bitwise operators

echo "The result of ".decbin(33).' & '.decbin(120)." is: ";
$result = 33 & 121;
echo base_convert($result,10,2);
echo '<br><br>';

echo "The result of ".decbin(33).' | '.decbin(121)." is: ";
$result = 33 | 121;
echo base_convert($result,10,2);
echo '<br><br>';

echo "The result of ".decbin(33).' ^ '.decbin(121)." is: ";
$result = 33 ^ 121;
echo base_convert($result,10,2);
echo '<br><br>';

echo "The result of ~".decbin(121)." is: ";
$result = ~121;
echo base_convert($result,10,2);
echo '<br><br>';

echo "The result of ".decbin(121)." >> 3 is: ";
$result = 121 >> 3;
echo base_convert($result,10,2);
echo '<br><br>';

echo "The result of ".decbin(18)." << 4 is: ";
$result = 18 << 4;
echo base_convert($result,10,2);
echo '<br><br>';

/*
The result is something like this:

The result of 100001 & 1111000 is: 100001

The result of 100001 | 1111001 is: 1111001

The result of 100001 ^ 1111001 is: 1011000

The result of ~1111001 is: 1111010

The result of 1111001 >> 3 is: 1111

The result of 10010 << 4 is: 100100000
*/
کار با Operator ها در PHP

عملگرهای آرایه ای در PHP

عملگرهای آرایه ای برای انجام برخی از اعمال بر روی آرایه های انجام می شود. همانگونه که در بخش های قبل بیان شد، شما می توانید از عملگرهای مساوی و نامساوی و همین طور مساوی به فرم Identical و نامساوی به صورت Not Identical استفاده نمایید.

نتایج این عملگرها بر روی دو آرایه در PHP همانند همان چیزی خواهد بود که در بخش های قبلی مورد بحث قرار گرفت. لذا در این بخش از گفتن مجدد آن ها صرف نظر می گردد.

تنها عملگری که می تواند بر روی دو آرایه اعمال شود، عملگر جمع بر روی آرایه های می باشد که با علامت + در آرایه ها استفاده می گردد.

 • عملگر آرایه ای جمع یا + در زبان PHP: 

  از عملگر آرایه ای جمع برای انجام عملیاتی شبیه اجتماع و توسط علامت + استفاده می کنیم. علامت جمع یا همان عملگر آرایه ای جمع در PHP در بین دو آرایه قرار می گیرد.

  در خروجی، کلیه عناصر آرایه اول به صورت کامل بازگشت داده می شود. سپس اگر آرایه دوم، خانه هایی اضافه، غیر از آرایه اول داشته باشد، آن را به نتایج اضافه کرده و در خروجی نهایی نمایش می دهد.

نکته مهم: توجه داشته باشید که عملگرآرایه ای + ، عملیات اجتماع دو آرایه را انجام نمی دهد، بلکه چیزی مشابه با عملیات اجتماع را انجام می دهد.

در زیر یک مثال بسیار ساده برای درک بهتر عملگر آرایه در پی اچ پی، زده شده است. در انتهای کدها هم، می توانید نتیجه خروجی آن را نیز مشاهده فرمایید. در ضمن عملگر اجتماع بر روی آرایه ها نیز، در کدها اضافه شده تا بتوانید نتیجه خروجی را با نتیجه خروجی عملگر آرایه ای مقایسه نمایید:

//Array Operators

$array1 = array( 10, 20, 30 );
$array2 = array( 'e', 'f', 'g', 'x', 'y' );
$array3 = $array1 + $array2;
var_dump( $array3 );
var_dump( array_merge( $array1, $array2 ) );

/*
The result is something like this:

array (size=5)
 ۰ => int 10
 ۱ => int 20
 ۲ => int 30
 ۳ => string 'x' (length=1)
 ۴ => string 'y' (length=1)

array (size=8)
 ۰ => int 10
 ۱ => int 20
 ۲ => int 30
 ۳ => string 'e' (length=1)
 ۴ => string 'f' (length=1)
 ۵ => string 'g' (length=1)
 ۶ => string 'x' (length=1)
 ۷ => string 'y' (length=1)

*/

عملگرهای سه گانه یا شرطی  در PHP

عملگرهای سه گانه در PHP با نام های مختلفی شناخته می شوند. به آن ها عملگر Ternary یا عملگر سه تایی یا عملگر شرطی نیز گفته می شود. نحوه کار عملگر سه گانه یا همان Ternary در ادامه شرح داده شده است:

 • عملگر سه گانه یا Ternary با علامت : ? در زبان PHP: 

  عملگر سه تایی زمانی در PHP استفاده می شود که می خواهیم یک شرط را بررسی کنیم و نیاز به نوشتن دو بلاک if و else به صورت مجزا نداریم.

  در این حالت، در عبارت اول، شرط مورد نظر گذاشته می شود و سپس علامت ? در بعد از آن قرار می گیرد. در صورتی که نتیجه شرط برابر true باشد، عبارت سمت چپ : برگشت داده می شود و در صورتی که نتیجه شرط false باشد، عبارت سمت راست : به عنوان نتیجه بازگشت داده می شود.

در زیر یک مثال بسیار ساده برای درک بهتر عملگر سه گانه در پی اچ پی، زده شده است. در انتهای کدها هم، می توانید نتیجه خروجی آن را نیز مشاهده فرمایید:

$var1= 14;
$var2= 18;

echo ($var1 > $var2) ? "$var1 is greater than $var2" : "$var1 is less than $var2";
/*
The result is something like this:
۱۴ is less than 18
*/

تقدم عملگر ها در PHP

تقدم عملگرها در PHP به این بستگی دارد که آن ها چگونه باهم گروه بندی شوند. اگر با پرانتز گروه های مختلف با هم گروه بندی شوند، همواره اولویت عملگرها با آن هایی است که در پرانتز های داخلی تر وجود دارند.

در صورتی که گروه بندی وجود نداشته باشد، بعضی از عملگرها، از اولویت بالاتری نسبت به سایر عملگرها برخوردار هستند. در جدول زیر اولویت عملگرها در PHP از بیشتر به کمتر قرار داده شده است. توجه داشته باشید که تقدم علمگرها در بالای جدول بیشتر از پایین جدول می باشد.

نام عملگر عملگرهای مورد استفاده نحوه شرکت پذیری آن ها در عبارات
عملگر ساخت شی new non-associative
پرانتز ( ) از چپ به راست
علامت آرایه [ ] از چپ به راست
افزایشی، کاهشی، عملگرnot ++  و  – –  و ! از راست به چپ
علمگر تشخیص نوع instanceof non-associative
محاسباتی ضرب و تقسیم * و / و % از چپ به راست
محاسباتی جمع و تفریق + و  – از چپ به راست
عملگر شیفت به چپ و راست >> و << از چپ به راست
عملگرهای مقایسه ای < و =< و > و => non-associative
عملگرهای مقایسه ای مساوی و نامساوی == و != و === و !== و  <> و <=> non-associative
عملگر های بیتی & و ^ و | از چپ به راست
عملگرهای منطقی && و || از چپ به راست
عملگر مقایسه ای ?? ?? از راست به چپ
عمگر سه گانه یا Ternary : ? از چپ به راست
عملگرهای انتسابی = += -= *= **= /= .= %= &= |= ^= <<= >>= از راست به چپ
عملگرهای منطقی and و xor و or از چپ به راست

نتیجه گیری برای آموزش انواع عملگرها در PHP

در این سری از آموزش های PHP ، با انواع عملگرها در PHP و تقدم عملگرها در زبان پی اچ پی آشنا شدیم. کلیه عملگرها و همین طور اولویت آن ها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت.

ممکن است شما با موارد بیشتری در این حوزه آشنا باشید، که ما فراموش کرده ایم تا آن ها را در این مقاله قرار دهیم.

اگر شما از این موارد آگاه هستید، حتما در بخش نظرات عنوان کنید تا آن را به مقاله “آموزش PHPDoc” اضافه کنیم. در ضمن اگر این مقاله را مفید دیدید، حتما آن را به دوستان خود معرفی کرده یا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نظر شما در درباره این مقاله چیست؟

راهنما برای خواندن سایر مقالات سایت به صورت دسته بندی شده:

شما می توانید از طریق لینک های کاربردی زیر به سایر مقالات سایت که کاملا بصورت طبقه بندی شده وجود دارد، مراجعه نموده و از آن ها استفاده کنید: