آموزش کدنویسی قالب وردپرس

/برچسب: آموزش کدنویسی قالب وردپرس

اسفند ۱۳۹۶

حلقه در وردپرس چگونه کار می کند؟ حلقه ها چه چیزی را می توانند نمایش دهند؟ – بخش دوم

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۰:۴۱:۳۸ +۰۰:۰۰۲۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

The Loop در وردپرس چیست؟ آشنایی با ساختار The Loop و نحوه کار آن – بخش اول

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۴:۳۴:۵۴ +۰۰:۰۰۲۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

Template Tag چیست؟ Template Tag چگونه استفاده می شود؟ آشنایی با تگ های قالب وردپرس

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۰:۱۲:۱۹ +۰۰:۰۰۲۰ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

تعریف Custom Taxonomy – آشنایی با نحوه استفاده تابع register_taxonomy – بخش ۱۰

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۱ ۰۱:۵۱:۰۸ +۰۰:۰۰۱۷ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

Filter Hierarchy چگونه انجام می شود؟ نحوه تغییر ترتیب اجرای فایل های ساختار قالب وردپرس

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۲۰ ۱۰:۴۸:۳۲ +۰۰:۰۰۱۶ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

Template Hierarchy در وردپرس چگونه کار می کند؟ شرح کامل جزئیات نحوه کار Template Hierarchy

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۲۰:۴۶:۱۸ +۰۰:۰۰۱۵ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

تعریف Custom Post Type – آشنایی با نحوه کار تابع register_post_type – بخش ۹

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۱ ۰۱:۵۰:۴۴ +۰۰:۰۰۱۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

کلاس Initializer برای وردپرس – اضافه کردن استایل و اسکریپت به صورت شی گرا به وردپرس – بخش ۸

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۱ ۰۱:۵۰:۰۰ +۰۰:۰۰۱۲ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

ساختار سلسله مراتبی قالب وردپرس – آشنایی با روش ساخت صفحات قالب وردپرس

توسط |۱۳۹۷-۴-۲۰ ۱۰:۰۱:۲۶ +۰۰:۰۰۱۰ اسفند ۱۳۹۶|آموزش های طراحی قالب وردپرس|

اسفند ۱۳۹۶